Home » Ghost in the Machine: de CEO van OpenAI: ChatGPT is op weg van AI naar AGI

Ghost in the Machine: de CEO van OpenAI: ChatGPT is op weg van AI naar AGI

by Thomas

Kunnen machines echt de veelzijdige intelligentie bereiken die het menselijk intellect definieert? OpenAI zegt dat het met GPT-3, haar krachtige nieuwe taalmodel, dichterbij is dan ooit

In een interview met The Wall Street Journal deelt

Sam Altman, OpenAI’s visionaire CEO, zijn visie op het traject van kunstmatige intelligentie.

“In de toekomst zullen AI-modellen misschien minder trainingsgegevens nodig hebben en zich meer richten op hun redeneervermogen”, aldus Altman. Deze uitspraak suggereert niet alleen een technische verschuiving, maar luidt een nieuw tijdperk in waarin AI-denkprocessen menselijke logica en intuïtie zouden kunnen weerspiegelen.

Kunstmatige intelligentie die in staat is dergelijke vermogens – menselijk aanpassingsvermogen en gezond verstand – te bereiken, wordt over het algemeen kunstmatige algemene intelligentie genoemd. Sam Altman definieert het als “een systeem dat kan generaliseren over vele domeinen die menselijk werk zouden verklaren”.

Dit bereiken is een prioriteit geworden voor OpenAI, in die mate zelfs dat het zijn visie en ethische principes heeft aangepast aan dit nieuwe streven.

De release van ChatGPT betekende een revolutie in de industrie. GPT-4 – en GPT-4V – voegde nog meer brandstof toe aan het vuur. Van mens-chatbotrelaties tot CEO’s die hele teams ontslaan omdat AI-chatbots hetzelfde werk voor minder geld doen, de kloof tussen wat een mens kan en wat ChatGPT kan, wordt steeds kleiner.

Deze menselijke gelijkenis is geen toeval. Vanaf 2018 richt OpenAI zich uitsluitend op het ontwikkelen van AGI in plaats van alleen AI, en de Big Language Models zijn nog maar het begin van die reis. Een enorme dataset en diep leren van menselijke taal geven ChatGPT intuïtief begrip, abstractie en meningsvorming die voorheen onmogelijk werden geacht in AI.

Volgens sommigen roepen systemen als ChatGPT diepe filosofische vragen op. Kan intelligentie bestaan zonder bewustzijn? Zit er een “ziel” achter de machine? Over deze vragen wordt elke dag meer gedebatteerd, tot het punt dat sommige onderzoekers zelfs vonken van intelligentie (menselijke intelligentie) hebben ontdekt in moderne AI-chatbots.

Een ander controversieel onderwerp dat in het interview aan bod kwam, waren de gegevens die worden gebruikt om AI-modellen te trainen. In een tijd waarin dataprivacy een belangrijk onderwerp is, zal OpenAI’s toegang tot data onder de loep worden genomen.

“Uiteraard willen we alleen gegevens gebruiken waar mensen enthousiast over zijn – we willen dat het model van deze nieuwe wereld voor iedereen werkt,” zei Altman. We willen dat het model van deze nieuwe wereld voor iedereen werkt,” zegt Altman. “Het kan een nieuwe manier zijn om na te denken over sommige kwesties rond data-eigendom en hoe economische stromen werken.”

Kijkend naar de toekomst is Altman optimistisch over het potentieel van AI. Voor OpenAI is de wereld na AI er een met een symbiotische relatie tussen mens en AI, waarin beide entiteiten zullen profiteren van elkaars sterke punten.

“Ik denk dat AGI het beste gereedschap zal zijn dat de mensheid tot nu toe heeft gemaakt. We zullen er allerlei problemen mee kunnen oplossen. We zullen ons op nieuwe creatieve manieren kunnen uitdrukken,” zei hij.

Deze kijk op de toekomst heeft een aantal van de meest prominente geesten op het gebied van kunstmatige intelligentie verdeeld. Altman is uitgesproken optimistisch over AI, een visie die gedeeld wordt door Meta’s hoofd AI-wetenschapper Yan LeCun. Anderen zijn echter voorzichtiger en waarschuwen voor de risico’s van AGI en zelfs overmatig vertrouwen op AI in het algemeen. Van voormalig OpenAI directeur Paul Christian tot voormalig Google CEO Geoffrey Hinton, de peetvader van AI zelf, hebben veel leidinggevenden en notabelen laten zien dat dit een gevoelig onderwerp is met veel nuances die afhankelijk van de persoon worden overschat of genegeerd.

Maar nu AI steeds meer het menselijk redeneren gaat nabootsen, ontstaan er ethische en filosofische debatten. Altman benadrukte de toewijding van OpenAI om ervoor te zorgen dat de ontwikkeling van AI een collectieve inspanning blijft waarbij verschillende belanghebbenden betrokken zijn “We zijn bereid om op dit moment de collectieve wensen van de maatschappij te volgen,” verzekerde hij.

De filosofische inzet wordt alleen maar groter naarmate ChatGPT en het hele AI-ecosysteem zich verder ontwikkelen. Binnenkort kunnen deze “denkende machines” de biologische intelligentie overtreffen en de menselijke geest overbodig maken.

Dus terwijl GPT-4 vandaag de dag verbaast met zijn op mensen lijkende cognitie, doemen er grotere vragen op over de geest in de machine – en wie precies vorm geeft aan de ziel van OpenAI’s creatie.

Related Posts

Leave a Comment