Home » VS vs China: een hashrate-oorlog over Bitcoin (BTC)

VS vs China: een hashrate-oorlog over Bitcoin (BTC)

by v

Tegen een achtergrond van groeiende technologische en geopolitieke spanningen zijn Antpool en Foundry USA, leiders in het delven van Bitcoin (BTC), discreet bezig met het materialiseren van de wrijving tussen de Verenigde Staten en China. Hun rivaliteit kristalliseert zich uit in een wedstrijd om de controle over de Bitcoin hashrate

Er wordt een koude oorlog gevoerd via Bitcoin

In de felle race om de dominantie van de Bitcoin hashrate positioneren Antpool en Foundry USA zich als leiders, wat indirect de geopolitieke spanningen tussen de VS en China weerspiegelt. Deze rivaliteit, hoewel voornamelijk technologisch en economisch, heeft parallellen in het huidige klimaat van internationale wrijvingen. Deze elementen onderstrepen de groeiende technologische rivaliteit tussen deze 2 machten die onze wereld beïnvloeden

Deze rivaliteit komt zelfs tot uiting in het delven van Bitcoin door 2 van de grootste bedrijven in de sector, namelijk:

  • Antpool, opgericht in 2013 door Bitmain Technologies, maker van de Antminer ASIC’s, en gevestigd in Beijing, staat bekend als de grootste Bitcoin-miningpool met 28,71% van de hashrate in de wereld. In het afgelopen jaar heeft Antpool zijn hash rate met 133% zien stijgen;
Antpool hash rate

Antpool hash rate

  • En Foundry USA, een dochteronderneming van Digital Currency Group opgericht in 2019, is gepositioneerd als de 2e meest invloedrijke Bitcoin mining pool in de VS, met 27,93% van de wereldwijde hashrate. Deze pool heeft een indrukwekkende groei van ongeveer 70% gezien op zijn hashrate in 2023.
Foundry USA pool hash rate

Foundry USA pool hash rate


Deze intense competitie tussen de 2 pools, terwijl het de robuustheid van het Bitcoin-netwerk aanzienlijk versterkt – waarvan de totale hash rate in 2023 met 77% is gestegen – roept vragen op over de toekomst van de decentralisatie van Bitcoin en de implicaties van deze hashrate race.

Bitcoin's hash rate en moeilijkheid

Bitcoin’s hash rate en moeilijkheid

Op weg naar een onzekere toekomst

Op dit moment zijn mijnbouwpools weliswaar winstgevend, maar hun financiële toekomst is onzeker omdat de halvering nadert, waardoor het inkomen van mijnbouwers zal halveren. In een dergelijke context kunnen sommige mijnbouwbedrijven onrendabel worden en hun activiteiten staken, waardoor de hashrate aanzienlijk daalt en het Bitcoin-netwerk mogelijk verzwakt.

Deze rivaliteit tussen de Verenigde Staten en China op het gebied van Bitcoin-mijnbouw kan op 2 manieren worden geïnterpreteerd. Aan de ene kant, in positieve zin, kan deze confrontatie worden gezien als een motor voor het versterken van het Bitcoin-netwerk, dankzij de toename van het aantal computers dat betrokken is bij blokvalidatie.
Aan de andere kant zou een meer pessimistische kijk zich zorgen maken over de mogelijkheid dat bepaalde mijnbouwspelers te invloedrijk worden en een te groot deel van de Bitcoin hashrate controleren.

In een extreem scenario kan een mijnpool meer dan 51% van de rekenkracht van het netwerk krijgen en transacties gaan censureren, waardoor de integriteit en decentralisatie van Bitcoin in gevaar komen.

Nu deze nieuwe technologische ‘koude oorlog’ over Bitcoin mining dreigt, zal alleen de tijd leren of deze concurrentie zal leiden tot consolidatie of juist de decentralisatie waarop Bitcoin is gebaseerd zal verzwakken.

Related Posts

Leave a Comment