Home » DeFi: Uniswap genereert meer dan 70% van het volume van gedecentraliseerde exchanges (DEX)

DeFi: Uniswap genereert meer dan 70% van het volume van gedecentraliseerde exchanges (DEX)

by Tim

In CoinGecko’s laatste studie over het volume van gedecentraliseerde exchanges over de laatste 6 maanden zien we de dominantie van Uniswap over alle andere DEX. Hoe zit het met al deze gegevens

?

Uniswap domineert DEX handelsvolume

In zijn laatste onderzoek heeft CoinGecko het handelsvolume van de 10 grootste gedecentraliseerde beurzen (DEX) in gedecentraliseerde financiën (DeFi) over de laatste 6 maanden bestudeerd. Het eerste opvallende feit is dat Uniswap (UNI) bovenaan staat.

Deze DEX bezette namelijk 72% van het marktaandeel in maart, en de laagste maand was afgelopen december met 57%:

DEX handelsvolumes

DEX handelsvolumes


Interessant is dat Curve (CRV), die meestal de op één na meest verhandelde DEX is, slechts 8-14% van het volume terugkrijgt, hoewel het de meeste liquiditeit heeft. Haar totale locked-in waarde (TVL) bedraagt volgens DefiLlama 4,44 miljard USD, tegenover 4,16 miljard USD voor Uniswap.

De waarschijnlijke verklaring hiervoor is dat Curve een zeer gespecialiseerde DEX blijft, met een aanzienlijk deel van zijn liquiditeit gericht op stablecoins en de ETH/stETH-pool. Uniswap daarentegen is een veel meer generalistische DEX, met veel cryptocurrencies in de lijst, die een veel breder publiek aantrekt.

Volumes in de lift

Kijken we naar de cijfers die DEX’en in bredere zin aanbieden, dan zien we dat het gemiddelde volume bijna $63 miljard bedraagt.

Als we hierop inzoomen, zien we een eerste piek in november met $79 miljard, een direct gevolg van de FTX-affaire waarna veel beleggers zich tot gedecentraliseerde oplossingen wendden. Dit volume viel echter terug tot 36 miljard dollar in december, als gevolg van de sterke vertraging van de markt die daarop volgde.

Daarna beginnen de cijfers weer te stijgen, met een sterke versnelling in maart tot 94 miljard dollar, in het kielzog van het positieve momentum dat de cryptocurrency markt sinds het begin van het jaar beleeft.

Van de verschillende DEX’en laat Trader Joe de grootste groei zien. Na zijn toetreding tot de top 10 afgelopen februari ten koste van Serum, geniet het platform van een toename van 792,4% in volumes in 6 maanden, d.w.z. minder dan 243 miljoen in oktober tegen 2,16 miljard in maart. De reden hiervoor is zijn recente inzet op Layer 2 Arbitrum (ARB).

Het zal dus interessant zijn om te zien of al deze stijgende gegevens tegen het einde van het lopende kwartaal bevestigd zullen worden.

Related Posts

Leave a Comment