Home » САЩ срещу Китай: война за хешратите на Bitcoin (BTC)

САЩ срещу Китай: война за хешратите на Bitcoin (BTC)

by Tim

На фона на нарастващото технологично и геополитическо напрежение Antpool и Foundry USA, лидери в добива на Bitcoin (BTC), дискретно материализират търканията между САЩ и Китай. Тяхното съперничество изкристализира в съревнование за контрол върху хашрата на Биткойн

Следната война се води чрез Биткойн

В ожесточената надпревара за господство над хешрата на Биткойн Antpool и Foundry USA се позиционират като лидери, което косвено отразява геополитическото напрежение между САЩ и Китай. Това съперничество, макар и предимно технологично и икономическо, има паралели в сегашния климат на международни търкания. Тези елементи подчертават нарастващото технологично съперничество между тези 2 сили, които оказват влияние върху нашия свят

Това съперничество се изразява дори в добива на биткойн от 2 от най-големите компании в сектора, а именно:

  • Antpool, създаден през 2013 г. от Bitmain Technologies, създател на ASIC Antminer, и базиран в Пекин, се откроява като най-големия пул за добив на Биткойн, притежаващ 28,71% от световния hashrate. През изминалата година Antpool отбеляза скок на скоростта на хеширане със 133%;
Antpool hash rate

Antpool hash rate

  • И Foundry USA, дъщерно дружество на Digital Currency Group, основано през 2019 г., се позиционира като втория най-влиятелен пул за добив на биткойни в САЩ, с 27,93% от световния хешрат. Този пул е отбелязал впечатляващ ръст от около 70% на своя хешрат през 2023 г.
Foundry USA pool hash rate

Foundry USA pool hash rate


Тази интензивна конкуренция между двата пула, макар и значително да укрепва стабилността на мрежата на Биткойн – чийто общ хешрейт се е увеличил със 77 % през 2023 г. – повдига въпроси за бъдещето на децентрализацията на Биткойн и за последиците от тази надпревара в хешрейта.

Скорост на хеширане и трудност на Биткойн

Скорост на хеширане и трудност на Биткойн

Към несигурно бъдеще

Понастоящем, въпреки че пуловете за добив са печеливши, финансовото им бъдеще е несигурно, тъй като наближава халвинг, който ще намали наполовина доходите на миньорите. В такъв контекст някои ферми за добив могат да станат нерентабилни и да прекратят дейността си, което ще доведе до значителен спад на хешрата и потенциално ще отслаби мрежата на биткойн.

Това съперничество между Съединените щати и Китай в областта на добива на биткойни може да се тълкува по два начина. От една страна, в положителен смисъл, тази конфронтация може да се разглежда като двигател за укрепване на Биткойн мрежата, благодарение на увеличаването на броя на компютрите, участващи във валидирането на блокове.

От друга страна, по-песимистичният възглед би се тревожил за възможността определени участници в добива да станат твърде влиятелни, контролирайки твърде голям дял от хешрата на Биткойн.

В един екстремен сценарий даден пул за добив може да придобие повече от 51% от изчислителната мощност на мрежата и да започне да цензурира трансакциите, застрашавайки целостта и децентрализацията на Биткойн.

Тъй като тази нова технологична „студена война“ се очертава над добива на Биткойн, само времето ще покаже дали тази конкуренция ще доведе до консолидация или, напротив, ще отслаби децентрализацията, на която се основава Биткойн.

Related Posts

Leave a Comment