Home » Биткойн току-що премина границата от един милиард транзакции

Биткойн току-що премина границата от един милиард транзакции

by Patricia

От стартирането си преди повече от 15 години биткойнът доказа своята устойчивост, като достигна впечатляващата граница от един милиард трансакции. Този крайъгълен камък, постигнат въпреки периодите на висока волатилност и постоянни критики, подчертава все по-широкото приемане и устойчивост на Биткойн. В същото време слой 2 може да даде възможност на Биткойн да ускори още повече дейността в мрежата си и да увеличи десетократно броя на извършваните транзакции.

1 милиард транзакции за Биткойн за 15 години

След повече от 15 години съществуване Биткойн най-накрая премина прага от един милиард транзакции.

Това е значителен етап, тъй като през цялата си история Биткойн често е обявяван за мъртъв или в упадък, дори когато приемането на мрежата му продължава да расте

Всъщност дори в периоди на висока волатилност на цените на BTC, когато стойността му може да спадне с повече от 70%, данните за блокчейн показват, че Биткойн остава неподатлив на ценови спадове и продължава да набира популярност.

Статистика на транзакциите в блокчейна на Биткойн

Статистика на транзакциите в блокчейна на Биткойн


Със средно 3559 транзакции на блок, биткойн регистрира 6,1 транзакции в секунда, което възлиза на повече от 15 милиона транзакции през последните 30 дни.

Екстраполирайки тази средна стойност на транзакциите на блок, можем да предвидим достигане на 2-та милиарда транзакции за 280 978 блока, или малко повече от 5 години.

Въпреки че пропускателната способност от над 6 транзакции в секунда може да изглежда ниска в сравнение с други блокчейн вериги, способни да потвърждават много повече транзакции много по-бързо, не бива да се забравя, че мащабируемостта не е основната цел на Биткойн. Неговата цел е да осигури солидна, децентрализирана парична база, а потвърждаването на 1 милиард транзакции е просто доказателство за успеха на неговото развитие.

А какво ще кажете за Мълниеносната мрежа?

Не забравяйте, че транзакциите, споменати по-рано, се отнасят само за тези в основната верига. Много трансакции се извършват и в Мълниеносната мрежа – ниво 2 на Биткойн, което позволява извършването на почти мигновени трансакции на по-ниска цена.

Въпреки че е трудно да се знае точният брой на трансакциите, извършени в тази мрежа, River, платформа за обмен на BTC, изчислява, че към август 2023 г. в Lightning Network са извършени около 6,6 милиона трансакции.

Прогнозен брой транзакции в Lightning Network през август 2023 г.

Прогнозен брой транзакции в Lightning Network през август 2023 г.


В доклада на Ривър се оценява значително увеличение на използването спрямо предходната година, което се дължи главно на увеличената достъпност за широката общественост.

Тъй като приемането на Биткойн продължава да расте, броят на транзакциите в Мълниеносната мрежа ще продължи да се увеличава, като потенциално може да достигне втори милиард транзакции с БТК по-бързо, отколкото в основната верига.

Освен това в процес на разработване са редица проекти от второ ниво върху Биткойн, като Citrea и RGB, които биха могли да позволят на Биткойн да привлече повече потребители, като по този начин се увеличи обемът на транзакциите.

Чрез разнообразяване на случаите на използване на BTC и разработване на стабилни монети, които са по-достъпни и по-лесни за използване, разработчиците на Биткойн биха могли да генерират експоненциален растеж на броя на трансакциите върху Биткойн и неговите layer 2.

Related Posts

Leave a Comment