Home » Celsius очаква да получи 70 млн. долара за погасяване на заема, за да финансира дейността си след ноември

Celsius очаква да получи 70 млн. долара за погасяване на заема, за да финансира дейността си след ноември

by Patricia

Celsius очаква да получи допълнителни 70 млн. долара за погасяване на заем до 7 октомври и да запази над 42 млн. долара до края на ноември.

Криптозаемодателят Celsius очаква 70 млн. долара от погасяване на заеми, които ще удължат разходите му за работа след ноември.

В прогнозата за паричните потоци, представена от Celsius по време на изслушването за обявяване в несъстоятелност на 1 септември, се разкрива, че компанията ще регистрира приток от около 70 млн. долара от погасяване на деноминирани в щатски долари заеми.

Очаква се заемите да бъдат изплатени до 7 октомври и ще помогнат за покриване на разходите за дейността и преструктурирането.

Прогнозата, в която подробно са описани паричните потоци от септември до ноември, показва, че до края на ноември Celsius ще разполага с разполагаем доход от над 42 млн. долара. Началното парично салдо в началото на септември е приблизително 133 млн. долара, а през следващите три месеца се предвижда да бъдат направени общо 69 млн. долара оперативни разходи.


Вследствие на това Celsius ще разполага с повече ликвидност, за да продължи да работи до края на 2022 г., в сравнение с по-ранните подадени данни, които сочат, че ще изчерпи паричните си средства до октомври.

Съдът по несъстоятелността разреши на Celsius да финансира дейността си, както е описано подробно в бюджета, но трябва да включи Комитета на кредиторите в плановете си за разходи.

Клиентите, отговарящи на условията, ще изтеглят 210 млн. долара

В друга молба, подадена по време на изслушването по делото за несъстоятелност на 1 септември, Celsius поиска от съда да разреши на отговарящите на условията клиенти да изтеглят до 210 млн. долара от платформата.

Според подаденото заявление около 43 260 клиенти са държали активите си в попечителски сметки на Celisus – чисти, прехвърлени и задържани сметки

Клиентите, които са държали активите си в попечителската програма на Celsius, ще имат право да инициират изтегляне след одобрение. Според фирмата активите, държани в попечителската сметка, не са част от масата на несъстоятелността ѝ.

Related Posts

Leave a Comment