Home » Изследвания: Притокът на биткойн на борсата се понижи до многогодишно дъно

Изследвания: Притокът на биткойн на борсата се понижи до многогодишно дъно

by Patricia

Метриките на обменните потоци показват цялостен спад както на входящите, така и на изходящите потоци, като най-голям спад се наблюдава при входящите потоци – или при извличането на печалби.

Метриките на борсовия поток се използват за оценка на настроенията и поведението на инвеститорите. Вливанията в борсите обикновено означават притежатели на токени, които осребряват печалбите си. Докато изходящите потоци обикновено са свързани с преместването на токени от борсите за дългосрочно съхранение от страна на притежателите.

Както входящите, така и изходящите потоци намаляха значително от пазарните върхове през ноември 2021 г., като входящите потоци отбелязаха най-значителната промяна, като потънаха до многогодишно дъно.

Приток и отлив от борсата за биткойни

Притокът и отливът от борсата показват общото количество биткойни, прехвърлени към и от портфейли на борсата в щатски долари. Графиката по-долу показва, че в рамките на 30-дневната пълзяща средна входящите потоци надвишават изходящите потоци последователно от средата на 2017 г. насам. Това е очаквано поведение в бичи цикъл, тъй като притежателите на интелигентни пари изпращат BTC на борсите, за да осребрят печалбите си.

След пазарния връх от ноември 2020 г. това несъответствие е особено забележимо, като входящите потоци значително изпреварват изходящите, достигайки кулминацията си през юни 2021 г., когато достигат връх от приблизително 6 млрд. долара.

От този връх насам обаче притокът на средства значително намаля, като достигна нивата на ковиден срив, наблюдавани през юли 2020 г.

Източник: Glassnode.com

Източник: Glassnode.com

Теплинна карта на входящия обмен

Теплинните карти показват разбивка на общия обем на трансферите, изпратени към и изтеглени от борси в USD.

Лявата ос y представя размера на индивидуалния обем на транзакциите в USD. Цветът представлява броя на трансакциите във всяка от 100-те кофи за обем. В същото време дясната ос y показва цената на Биткойн в USD в логаритмична скала. По долната ос х е изобразено времето.

Графиката по-долу показва висок обем на притока, настъпил по време на предишния връх на бичия цикъл през декември 2017 г. По подобен начин този модел се разигра и по време на двойния връх на Биткойн, когато цената му достигна 64 000 и 69 000 щатски долара съответно през март 2021 г. и ноември 2021 г.

Източник: Glassnode.com

Източник: Glassnode.com

Изходна топлинна карта на обменния поток

Изходящите потоци от токени следват подобен модел на входящите потоци, като пиковите стойности на транзакциите се наблюдават през декември 2017 г., март 2021 г. и ноември 2021 г.

Взето заедно с предишните наблюдения, това предполага, че краткосрочните притежатели са купували Биткойн в големи количества по време на двата пика на бичия цикъл, докато дългосрочните притежатели са продавали на върха.

Източник: Glassnode.com

Източник: Glassnode.com

Related Posts

Leave a Comment